ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η QRES είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακινήτων σε Ελλάδα και Κύπρο, που προέρχονται από μη εξυπηρετούμενες απαιτήσεις τραπεζών, ακίνητα ιδιοκτησίας real estate funds καθώς και χαρτοφυλάκια εγχώριων και διεθνών επενδυτών.
ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ
Εμπειρία
Διαθέτοντας μακρά εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοραπωλησίας ακινήτων, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας.
Διεθνές Δίκτυο Συνεργατών
Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στη διαμόρφωση κοινοπραξιών και στρατηγικών συνεργειών με τρίτους, μέσω πληθώρας καναλιών πωλήσεων. Η ομάδα μας διαθέτει ένα εκτενές δίκτυο επενδυτών στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία.
Εγχώρια Παρουσία και Εξειδίκευση
Η βαθιά γνώση της Ελληνικής αγοράς και η ισχυρή μας παρουσία στην Αθήνα, την Κύπρο, την Κρήτη και την Ήπειρο συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο της ταυτότητάς μας.
Προοπτικές Επενδύσεων
Με εξειδίκευση τόσο στην Ελληνική όσο και στην παγκοσμια αγορά ακινήτων, προσφέρουμε πληθώρα δυνατοτήτων επενδύσεων στους πελάτες μας.
Δυνατότητες Commercialization
Σχεδιάζουμε αποτελεσματικές στρατηγικές commercialization των χαρτοφυλακίων ακινήτων, βασισμένες στις εκτενείς δυνατότητες μας στον τομέα διαχείρισης ακινήτων.
Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση
Στόχος της QRES είναι να καθιερωθεί ως υπεύθυνος οργανισμός απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία, βασιζόμενη στις αξίες του Ομίλου Qualco.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Διαχείριση Ακινήτων
Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και διάθεση ακινήτων.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συναλλαγών
Η QRES παρέχει υποστήριξη τους πελάτες της, τόσο κατά την εξαγορά όσο και κατά τη διάθεση των ακινήτων τους, συμμετέχοντας ενεργά και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε στάδιο της εκάστοτε συναλλαγής.
Χρηματοδότηση Έργου
Η ομάδα της QRES διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο χρηματοδοτικών παρόχων για τη χρηματοδότηση των έργων σας σε κάθε στάδιο της επένδυσης.
Εναλλακτικές Επενδύσεις
Παροχή εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με εναλλακτικές επενδύσεις σε ακίνητα με έμμεσο τρόπο, στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Ευκαιρίες Ακινήτων στην Ελλάδα και Κύπρο

Δείτε ευκαιρίες ακινήτων στο qproperties.gr